Blessings In Afrikaans

Seën jou gees - ("Blessing Your Spirit" in Afrikaans)


Koop Boek

Hieronder is die seëninge soos dit in die inhoudsopgawe van die boek verskyn met skakels na die eerste 4 seëninge in die boek

Seëninge van jou Vader

Dag 1 Identiteit en bestaansreg
Dag 2 Bewustheid van jou lewensdoel
Dag 3 Om mense te ken wat lewe gee
Dag 4 God veg vir jou
Dag 5 Kindskap/Seunskap
Dag 6 God se teenwoordigheid
Dag 7 Vertroue
Dag 8 Die vreugde van die Here
Dag 9 ’n Koninkryk van vrede
Dag 10 Karakter
Dag 11 Uitredding
Dag 12 Gehoorsaamheid
Dag 13 Mentorskap
Dag 14 Wandel in guns
Dag 15 Die oplossing van probleme
Dag 16 Vryheid van mensevrees
Dag 17 Leiers wat lewe oordra
Dag 18 ʼn Span vredemakers
Dag 19 Vriende gedurende ʼn oorgangstydperk en verandering
Dag 20 Die prys
Dag 21 Om die vrede van Jesus te ken
Dag 22 Om die heerlikheid van God in te dra
Dag 23 Duplisering van jou waardes
Dag 24 Honger na God
Dag 25 Ewige verbond van lewe en vrede
Dag 26 Vernietiging van die magte wat chaos veroorsaak
Dag 27 Vriendskap tydens die snoeiseisoen
Dag 28 ʼn Ambassadeur van vrede
Dag 29 Deur God gebruik om die vyand se planne omver te werp
Dag 30 Vrede met God
Dag 31 God hou gedurende die nag die wag
Dag 32 Krag soveel soos jou dae
Dag 33 Sien die vingerafdrukke van God raak
Dag 34 Geloof
Dag 35 Hoop
Dag 36 Liefde
Dag 37 Gees, siel en liggaam
Dag 38 Kolossense 1:9-13
Dag 39 Die klank van die hemel
Dag 40 Tyd: Elke ding het sy vasgestelde tyd

Die Name van God

Dag 1 Jehovah-Jireh
Dag 2 Jehovah-Rophe
Dag 3 Jehovah-Rophe
Dag 4 Jehovah-Nissi
Dag 5 Jehovah-Nissi
Dag 6 Jehovah-Shalom
Dag 7 Jehovah-Shalom
Dag 8 Jehovah-Rohe
Dag 9 Jehovah-Tsidkenu
Dag 10 Jehovah-Tsidkenu
Dag 11 Jehovah-Shammah
Dag 12 Jehovah-M’Kaddesh
Dag 13 Jahweh
Dag 14 Die getroue God
Dag 15 Die God van die gode
Dag 16 El Shaddai
Dag 17 Here van die leërskare
Dag 18 Abba Vader
Dag 19 Hy wat ewig lewe/Die Oue van Dae
Dag 20 God van die geeste van alle vlees
Dag 21 Vader van ons geeste


0 items found
Sort By: